OÜ Mitteldorf on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner

Klubi “Vektor” 5. kohtumine

Klubi “Vektor” 5. kohtumine

Klubi “Vektor” 5. kohtumine toimus laupäeval, 18. septembril. Kohtumist alustasime, arutades ühiselt läbi töölehed “Minu eesti keele õppimise eesmärgid”. Enamik klubiliikmeid oli enda jaoks püstitanud eesmärgi õppida eesti keeles vabalt kõnelema, aga ka kuuldust paremini aru saama. Millised oleksid aga meetodid, kuidas selle eesmärgini jõuda? Loomulikult on parim võimalik variant leida endale eesti emakeelega vestluskaaslased ja siis nendega järjepidevalt juttu ajada. Siin aga kipub karuteenet osutama eestlastele igiomane harjumus, mille kohaselt on eesti keel eestlaste “salakeel”, kõik võõrkeeled aga õpitavad. Ja nii tuleb oma tuttavaid eestlasi alatasa tagasi tirida, kui nad jälle vestluses vene keelele üle lähevad. Medali teine külg on, et omavahelises jutuajamises kasutavad eestlased sageli slängi, murdeid, piltlikke väljendeid, mille tähendust sõna-sõnalt tõlkides ei ole võimalik ära arvata, vahel aga ka lihtsalt lohakat kõnepruuki või viletsat diktsiooni. Uurisime, kuidas on võimalik selle probleemiga aja jooksul toime tulema õppida. Korduvkuulatavad videoklipid meediakanalistest on siin kindlaks abimeheks. Veel pidasid klubiliikmed vajalikuks lugeda eesti keeles eri raskusastmega raamatuid, vaadata telesaateid ja filme, kuulata eestikeelseid raadiojaamu, laulda laule, käia teatris, muuseumides ja kontserditel. Enne kohvipausi jõudsime aga veel ühiselt ära kuulata klubikaalase Viktoria ettekande õppereisist Austriasse, taustal mängimas reisimälestustega videoklipp.

Kohtumise teisel poolel oli jututeemaks kuu ajakirjandus. Igaüks sai valida suurest ajalehekuhjast enda jaoks sobivaima ning valis teistele jutustamiseks välja loo, mis teda kõige rohkem kõnetas. Populaarseimaks väljaandeks osutus “Õpetajate Leht”. Mitu klubiliiget olid tutvustamiseks valinud artikli, kus juttu eesti keele õppimise võimalustest- tutvustati erinevaid projekte, keelekümblemist Pärnumaa peredes ja nii edasi. Huvipakkuvaid teemasid oli veelgi. Näiteks kõnetas paljusid Maalehe artikkel, kus kõne oli alla võetud keelatud ainete avastamine Luunja kurkide ühest partiist. Eks ole me juba pikka aega õppinud eelistama kohalikku toodangut teadmises, et saame oma toidu sedamoodi kätte värskelt ja kõige väiksema ökoloogilise jalajäljega. Kohtumine aga lõppes kokkuleppega kohtuda juba hommikul siinsamas kontserdimaja parklas, et sõita ühiselt Eesti Rahva Muuseumi.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata.