OÜ Mitteldorf on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner

Klubi “Vektor” 10. kohtumine

Klubi “Vektor” 10. kohtumine

Klubi “Vektor” 10 kohtumine toimus laupäeval, 23. oktoobril ja teemaks olid seekord naljad eestlastele ja eestlastest.

Enne naljateemade juurde asumist aga arutasime koos läbi, missugused olid meie eelmise nädala klubiürituse muljed Rakverest. Selgus, et kõikidele jättis suurepärase mulje linnaekskursioon oma kodupaika põhjalikult tundva giidi juhendamisel ning paljudel on plaanis edaspidigi Rakveresse minna. Nüüd aga on varasemast hoopis rohkem oskusi ja teadmisi, millele tähelepanu pöörata, milliseid kohti külastada ja kust mida otsida. Kontsertetenduse suhtes läksid arvamused pisut lahku. Oli neid, kellele jättis sügavama mulje kontserdi esimene pool, teisi aga kõnetas rohkem lõpuosa, milles rohkem ka võõrkeelseid ja rahvusvahelisi retrohitte. Igal juhul aga kinnitasid kõik, et kontsert oli heal tasemel ning tõstis tuju.

Seejärel toimus aga kohtumine klubi külalise, tõlkija Juri Figlovskiga. Kakskeelsest perest pärit Juri jutustas oma teekonnast elukutselise tõlkija ametini. Milliseid nippe keelte õppimisel kasutada, kuidas õppida tundma enda emakeelele lähedasi, kuidas aga kaugeimad keeli? Miks on erinevates piirkondades elavatel hiinlastel kergem üksteist mõista pigem kirjalikult kui suuliselt ja miks nad ei soovi lihtsamaks muuta oma tuhandetel kirjamärkidel põhinevat keerulist kirjasüsteemi? Kuidas toime tulla piltlike väljendite ja keerukate kõnekujundite tõlkimisega ja kas see on ülepea alati võimalik? Palju oli nii küsimusi kui vastuseid.

Kohtumise teine pool oli aga tõepoolest pühendatud ainult huumorile. Saime tuttavaks eesti komöödia ajalooliste staaride- Sulev Nõmmiku ja Ervin Abeliga. Millegipärast näib olevat rahvusvaheline trend, et komöödiažanris kipuvad ilma tegema peamiselt meesnäitlejad- ehk on see seotud naistele ajalooliselt rohkem omase sooviga head muljet jätta ja ühtlasi siis ka suurema hirmuga naeruväärne välja näha? Komöödiastaar Liia Laats naeruväärsusega liialdada ei kartnud ja tore on, sest kuidas muidu oleks eestlasteni jõudnud seltsimees emalendur või “ikkagi inimene” Kohviveski?

Lõpetuseks vaatasime üheskoos lõiku Juhal Smuuli “Suvitajate” ainetel vändatud kultuskomöödiast “Siin me oleme”, mille populaarsuse fenomenist ükski filmikriitik õigupoolest aru ei ole saanud, kuid mida sellegipoolest eri põlvkondadesse kuuluvad eestlased lõikude kaupa peast tsiteerida suudavad. Ja kui meil veab, saame peagi näha “Suvitajate” uue põlvkonna filmiversiooni.

Leave a Reply

Your email address will not be published.