OÜ Mitteldorf on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner

Mis on keeleklubi?

Eesti keele ja kultuuri tundmise klubide toimumist rahastab Integratsiooni Sihtasutus Euroopa Sotsiaalfondi toel ja korraldab OÜ Mitteldorf. Käesoleva lepingu raames kutsutakse ellu 10 klubi perioodil märts 2020 kuni detsember 2021.

Eesti keele klubi käsiraamat (https://www.integratsioon.ee/eesti-keele-klubi-kasiraamat) selgitab, mis on Eesti keele klubi, järgmiselt: “Eesti keele klubi on inimestele, kelle emakeel pole eesti keel ja kes soovivad seda osata paremini või seda rääkides tunda ennast kindlamalt või hoopis ületada keele õppimise raskusi ja leida tuge ning innustust ning saada ausat tagasisidet või kiitust.

Keeleklubi on rühm inimesi, kes:

  • räägivad klubis eesti keeles;
  • ise korraldavad ja võtavad osa klubi tegevustest;
  • soovivad õppida eesti keelt nii iseseisvalt kui ka klubi tegevuste toel;
  • abistavad ja toetavad selles üksteist õpivad tundma Eestimaad, selle erinevate rahvaste kultuure ja inimesi;
  • tunnevad rõõmu üksteise edusammudest ja ühistest tegevustest.

Keeleklubi on koht, kus eesti keele rääkimist, kuulamist ja kirjutamist harjutatakse läbi huvitavate ja eluliste klubitegevuste, kus saadakse indu ja oskusi eesti keele iseseisvaks õppimiseks ning kus praktiseeritakse õpitut. Keeleklubi ei ole eesti keele tund või kursus.

Keeleklubi tegevustes osalevad:

  • klubi eestvedajad;
  • klubi liikmed.

Keeleklubi tegevustes osalevad ka külalised. Keeleklubi külaline on inimene, kes on klubi poolt kutsutud ja palutud osalema klubi üksikus tegevuses/ürituses.