OÜ Mitteldorf on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner

A2 lõputest

KUULAMINE

www.kirjatark.ee; Helimaterjalid "Tere jälle" helifail 43.

Kuulake teksti 2 korda, ja märkige õige vastus (A või B). Näidis on tähistatud numbriga 1.

KIRJUTAMINE

ESIMENE ÜLESANNE Andmete kirjutamine visiitkaardilt.

TEINE ÜLESANNE Teade.

Teksti pikkus peab olema vähemalt 30 sõna.

LUGEMINE

ESIMENE ÜLESANNE

Küsimused 1–6. Lugege lauseid (1–6), valige vastusevariantide hulgast sobiv vastus. Igale küsimusele on ainult üks õige vastus. Näidis on tähistatud 0-ga.

TEINE ÜLESANNE

Küsimused 1–5. Lugege teksti ja lauseid (1–5). Märkige sobiv vastus. Näidis on tähistatud 0-ga.

Kelleks saada?

Kerli lõpetab kevadel gümnaasiumi. Ta mõtleb, millist eriala edasi õppida. Kerli suurim soov on töötada juuksurina. Aga teda huvitavad natuke ka kondiitri ja politseiniku elukutse. Kerli mäletab, et väikese tüdrukuna tahtis ta olla kondiiter. Vanaema õpetas teda kooke ja torte valmistama. Hiljem, gümnaasiumi alguses, hakkas Kerlile meeldima politseinikuamet. Kerlil on vend Martin, kes töötas mitu aastat bussijuhina. Paar aastat tagasi soovis ta eriala vahetada. Ta mõtles, et õpib kondiitriks. Lõpuks sai Kerli vennast hoopis politseinik. Kerli ema on juuksur. Ta kahtleb, kas see amet Kerlile sobiks. Politseiniku elukutset peab ema liiga ohtlikuks. Kerli vanaema töötas terve elu kondiitrina. Ema arvates saaks Kerlist hea kondiiter. See oleks ka perele kasulik. Ema teab, et heas kohvikus teenivad kondiitrid päris hästi. Kerli vend ei ole politseiniku palgaga üldse rahul. Ema leiab, et juuksurite töötasu on samuti liiga väike. Politseinikuks saab Kerli õppida oma kodumaja lähedal kõrgkoolis. Selleks, et saada juuksuriks, peab Kerli kolima kodust kaugemale teise linna. Kerli kodulinnas sai varem ka kondiitriks õppida, kuid nüüd on see kool suletud.

KOLMAS ÜLESANNE

Küsimused 1-8. Lugege teksti. Märkige teie arvates teksti sobiv sõna. Näidis on tähistatud 0-ga.

RÄÄKIMINE

Jutustage, mida te sööte ja joote argipäeviti, puhkepäeviti ja pidupäevadel.

  • tavaline hommikusöök tööpäeval
  • lõuna tööpäeval
  • õhtusöök tööpäeval
  • hommikusöök puhkepäeva hommikul
  • sünnipäeva laud külalistele