Õppekavad

Sellel leheküljel  on vastavalt seadusandlusele ja õppekorraldust reguleerivatele dokumentidele üleval:

  • avalikult komplekteeritatavate koolituskursuste õppekavad õppegruppide komplekteerimise perioodil
  • sisekoolituste õppekavad vastavalt kokkuleppele tellijatega
  • muud  kehtiva seadusandluse  nõudel avalikustatavad õppekavad

Ettevalmistuskursus eesti keele A2-taseme eksami sooritamiseks:   http://mitteldorf.ee/wp-content/uploads/2016/09/A2-õppekava-MD.docx

Ettevalmistuskursus eesti keele B1-taseme eksami sooritamiseks:   http://mitteldorf.ee/wp-content/uploads/2016/09/B1-õppekava-MD.docx

Ettevalmistuskursus eesti keele B2-taseme eksami sooritamiseks:   http://mitteldorf.ee/wp-content/uploads/2016/09/B2-õppekava-MD.docx

Ettevalmistuskursus eesti keele C1-taseme eksami sooritamiseks: http://mitteldorf.ee/wp-content/uploads/2019/02/C1-õppekava.docx

Arvutikoolitus:   http://mitteldorf.ee/wp-content/uploads/2016/09/AÕ-õppekava-MD.doc